MA Byggkontroll Logga

MA Byggkontroll tillhandahåller följande tjänster:

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen), riksbehörighet.

Kontrollansvar enl PBL (plan- och bygglagen)

Kontrollansvarig vid ny-, till- och ombyggnad samt rivning.

Projektledning, kontroll & rådgivning

Mångårig erfarenhet av projektledning, kontroll och rådgivning.

Bygglovshandlingar

Byggslovritningar, tekniska beskrivningar, rådgivning och myndighetskontakter.

Teoretisk utbildning:

Vägmästareutbildning, 1- årig utbildning vid Teknikerskolan i Sala 1972
Byggingenjörsutbildning, 4-årig utbildning vid Axel Weudelskolan i Kalmar 1976-1980
Energirådgivareutbildning, Kommunskolan i Sigtuna 1983

Anställningar:

Kalmar Kommun 1980-1989 Byggprojektledare
Boverket 1990-1991 Byrådirektör, tekniska avdelningen
Kalmar Kommun 1992-2012 Byggprojektledare
MA Byggkontroll 2012-Nutid Kontrollansvarig, Byggprojektledare

Kontakt